duminică, 5 decembrie 2010

Clar de lună

*
M-am oprit.

În vocea interioară a pietrei,
în piatra înscrisă pe palmă,
în vârsta care se ţese şi se desprinde din vocea mea.

Cu timpul încrustând oţelul,
cu chipul nimănui,

m-am oprit.

În potroacele ce ies din acei
care tulbură apa
cu dezgustul tăcut şi atât de departe
de aer...

m-am oprit.

Şi am privit peste perete
cuvântul scuipat pe pământ,

iar mai apoi, iar mai apoi...

Obosită de a mă dichisi dimineaţa,
obosită de această odaie obscură,
obosită de această gheaţă seacă ce se rostogoleşte
prin sânge, prea însetată, plină
de alţii, în corpul meu, decapitată.

Goală de tot pe dinăuntru,
cu seva moartă dusă în braţe,
am dat în jos pleoapele spre umbră
şi, prinsă pe ascuţişul cuţitului...

pun în ordine nume, apoi speranţa,
sudoarea vâscoasă a vieţii,
finalul sărutului, ceaţa monstruoasă
a dragostei şi a sa mască diformă.

Fără corp, fără text.

Obosită de ceremonia intimă şi sacră
de a fi dezmăţul arctic ce va trăi din zăpadă.


Poem de Concha González Nieto, traducere în română de Andrei Langa


*****

CLARO DE LUNA

Me he detenido.

En la voz interior de la piedra,
en la piedra escrita en la mano,
en la edad que se teje y desteje en mi voz.

Con el tiempo acunando el acero,
con el rostro de nadie,

me he detenido.

En los despojos que salen de aquellos
que enfangan el agua
con la náusea callada y tan lejos
del aire...

me he detenido.

Y he mirado por encima del muro
la palabra escupida en la tierra

y luego y luego...

Cansada de abrocharme las mañanas
cansada de esta habitación oscura
cansada de esta hiel seca que cabecea
en la sangre, llena de sed, llena
de otros, dentro de mí, decapitada.

Vacía de todo,
con la savia muerta entre los brazos
he bajado los párpados a la sombra
y asida al filo de la navaja...

dispongo los nombres, la esperanza,
el sudor viscoso de la vida,
el final del beso, el vaho monstruoso
del amor y de su máscara deforme.

Sin cuerpo, sin texto.

Cansada de la ceremonia íntima y sagrada
de ser locura ártica que vivirá de la nieve.


Concha González Nieto

3 comentarii:

Ana Muela Sopeña spunea...

Concha, me gusta ver tu precioso poema traducido al rumano, una lengua melodiosa y musical.

Un abrazo fuerte, amiga
Ana

Andrei, gracias por sustentar este proyecto con tu magnífico trabajo como traductor y poeta.

Un saludo
y
un abrazo
Ana

Andrei Langa spunea...

Me parece que hemos empezado bien este proyecto literario...

Un placer,
Andrei

Ana Muela Sopeña spunea...

Sí, yo también lo creo, Andrei.

Un abrazo
Ana